Itmoose

Odwiedziło nas

Odsłon : 1956040

Goście online

Naszą witrynę przegląda teraz 1 gość 

 

 


ITMOOSE technologie informatyczne Lublin

 

Bezpieczeństwo
Wpisany przez Administrator
Wt12 Paź

Polityka bezpieczeństwa informacji


(ang. information security policy) jest zbiorem spójnych, precyzyjnych reguł i procedur, według których dana organizacja buduje, zarządza oraz udostępnia zasoby i systemy informacyjne i informatyczne. Określa ona, które zasoby i w jaki sposób mają być chronione.

Polityka powinna obejmować wskazanie możliwych rodzajów naruszenia bezpieczeństwa (jak np. utrata danych, nieautoryzowany dostęp), scenariusze postępowania w takich sytuacjach i działania, które pozwolą uniknąć powtórzenia się danego incydentu. Polityka bezpieczeństwa definiuje ponadto poprawne i niepoprawne korzystanie z zasobów (np. kont użytkowników, danych, oprogramowania).

Istotne jest, aby polityka bezpieczeństwa była dokumentem spisanym i znanym oraz zrozumianym przez pracowników organizacji korzystających z zasobów informatycznych. Dotyczy to także klientów organizacji (użytkowników jej zasobów).

Przy projektowaniu polityki należy rozważyć, czy organizacja będzie w stanie ponieść koszty wprowadzania tej polityki w życie. Podwyższanie poziomu bezpieczeństwa organizacji/systemu odbywa się najczęściej kosztem wygody i efektywności działania. Dlatego, opierając się na zalecanych modelach czy standardach w tej dziedzinie, należy pamiętać o dostosowaniu rozwiązania do specyfiki organizacji, tak aby nadać jej cechy ułatwiające zastosowanie w praktyce. Podstawowym zadaniem jest przeprowadzenie analizy ryzyka i ustalenie akceptowalnego poziomu ryzyka.

Polityka powinna odnosić się następujących zagadnień:

  • co podlega ochronie?
    - informacja (dane)
    - systemy teleinformatyczne (sprzęt)
  • jak chronimy krytyczne zasoby?

Nasza Firma dokłada wszelkich starań, aby dane naszych Klientów były odpowiednio zabezpieczone na czas procesu realizacji zamówienia lub na czas naprawy uszkodzonego sprzętu. Wszelkie dane z dysków twardych są zabezpieczane.

Wyjątek stanowią dane z uszkodzonych urządzeń. Zastrzegamy, że nie jest możliwe odzyskanie danych ze wszystkich uszkodzonych nośników , jeśli jest możliwość odzyskania danych, są one zabezpieczane i przegrywane na nowy lub inny nośnik dostarczony lub zakupiony przez Klienta.